Odboje

Odboje

 

Odboje najazdowe mają na celu ochronę budynku i zainstalowanych urządzeń przeładunkowych przed bezpośrednim kontaktem z pojazdem podczas procesu dokowania. Proces dokowania może wiązać się z powstawaniem bardzo dużych obciążeń, przekraczających 100 kN. Odboje najazdowe firmy PROMStahl gwarantują łagodne przekazanie tych obciążeń na konstrukcję budynku, oraz pozwalają utrzymać właściwy dystans pomiędzy budynkiem, a pojazdem. Dzięki temu unika się możliwych uszkodzeń budynku, urządzeń przeładunkowych i dokujących pojazdów.